චීනයෙන් නූගත් පාඩම්

See the source image

අපට කෙළ වුනේ චීනයෙන් ඉගෙන ගන්නවා වෙනුවට ඒ රටින් ණය ගන්නට යෑම නිසා ය.

ඉගෙන ගන්නට තිබුණේ මොනවා ද?

කෘෂිකර්මය මත පදනම් වූ දේශීය වෙළඳ පොල ඉලක්ක කර ගත් රාජ්‍ය කේන්ද්‍රීය සංවර්ධන මොඩලයකට රටක් ඉස්සරහට ගෙනි යන්නට බැරි බව ය.

චීනය මුල් යුගයේ කළේ ඒක ය. මාඔ්ගේ චීනය කළේ ඒක ය. ප්‍රතිඵලය වූයේ රටපුරා පැතිරුණු දරිද්‍රතාවය ය. සාගතයෙන් දස ලක්ෂ ගණනින් මිනිසුන් මිය යෑම ය.

නවීන තාක්ෂණය පදනම් කර ගත් කර්මාන්ත හා සේවාවන් වලට ඒ වෙනුවට අප පිවිසිය යුතු බව ය. දේශීය වෙළඳ පොල ඉලක්ක කර ගෙන නොව ගෝලීය වෙළඳ පොල ඉලක්ක කර ගෙන අපේ නිශ්පාදන ස්ථාන ගත කළ යුතු බව ය. ඒ සඳහා ගෝලීය ආර්ථිකය සමග බද්ධ විය යුතු ය. රජය පහසුකම් සපයන්නෙකුගේ නියාමනය කරන්නෙකුගේ කාර්යය භාරයෙන් ඔබ්බට නොයා යුතු බව ය. එම කාර්යය භාරය හොඳින් කිරීම සඳහා නිශ්පාදනයෙන් ඉවත් විය යුතු බව ය. අවශ්‍ය යටිතළ පහසුකම් සැපයිය යුතු බව ය. ඉතිරි හරිය පුද්ගලික අංශයට බාර දිය යුතු බව ය. 1980 න් පසු යුගයේ චීනය කළේ ඒක ය. ඩෙන්සියා ඔ් පින්ග්ගෙන් ආරම්භ වූයේ ඒ යුගය ය.

අපේ නායකයෝ සිංගප්පුරුවක් කරන බවට පම්පෝරි ගසන විට ඩෙන් සියා ඔ් පින්ග් සිංගප්පුරුවෙන් සැබෑවටම ඉගෙන ගත්තේ ය. දස දහස් චීන ශිෂ්‍යයන් ඔහු සිංගප්පූරුවටත් ලෝකයේ වෙනත් දියුණු රටවලටත් ඉගෙන ගනු පිණිස යැව්වේ ය.

අප කරන්නේ උගත් දරුවන්ට රට එපා කරවීම ය. උන් රටින් පලා යන තැනට වැඩ සැලසීම ය.

අප අදටත් හැරෙන්නට හදන්නේ ආ පස්සට ය. කෘෂිකර්මයට ය. ගෙවතු වගාවට ය. දේශීය වෙළඳ පොලට ය. ඒ සඳහා ඉදිරිපත් වන ව්‍යවසායකයින්ගේ ආරක්ෂාවට පිටරටින් එන ඒවාට පොලු දැමීමට ය. මිල පාලනය වැනි කිසිදු ඵලක් නැති පුද්ගලික අංශය අධෛර්ය කරන හැම බඩකඩුත්තුවකට ම අත ගැසීමට ය.

චීනෙන් ඉගෙන නොගන්නා එවුන්ට සිදු වන්නේ චීනයෙන් ණය ගැනීමට ය. ඊට පසු චීනයට ම සම්පත් උගස් තැබීමට ය.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s