ඇත්තටම මොකට ද? මල් තියෙන්නෙ

25398920_10211406276974197_1220997822086817340_n
මල් තියෙන්නෙ
පූජාසනය මත වියලිලා වියැකිලා යන්න ද?
මල් තියෙන්නෙ
විරුවකුගේ මළගමට එන මිනිස් පෙරහැරට
පෑගිලා මියෙන්න ද?
මල් තියෙන්නෙ
ලොකු ගෙයක සාලෙක
මල් බඳුන පුරන්න ද?
මල් තියෙන්නෙ
ළඳකගේ කෙස් වැටියේ
එතී සරසන්න ද?
මල් තියෙන්නෙ
සමනලුන්ට බඹරුන්ට සිත් සේ පැණි අරන්
බඩ පුරව ගන්න ද?
නෙතට රසඳුනක් වන්නට
සොඳුරු දසුනක් මවන්නට ද?

මල් තියෙන්නෙ

ඵල බරව ලොවට පුද දෙන්නට ද?
වර්ගයා බෝකරන
නොවරදින මගක් වන්නට ද?
ඇත්තටම මොකට ද?
දන්න කෙනෙක් කියනවා ද?
– කතා නොකරන මලක්

One thought on “ඇත්තටම මොකට ද? මල් තියෙන්නෙ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s