ෆයිල් – File

ඉස්සර ෆයිල් කිව්වේ ලිපි ගොනුවලට ය. පස්සෙ කාලෙක ෆයිල් කීවේ පරිගණකයේ ලිපි තැන්පත් කරන තැනක් හඳුන්වන්න ය. දැන් ෆයිල් කියන්නේ මැති ඇමතිවරු කළ වංචා දූෂණ පිළිබඳ කතාන්තර වලට ය.

ජේ ආර් ජනාධිපති කාලේ තමන්ගේ මීහරක් ගාල කන්ට්‍රෝල් එකේ තියාගෙන හිටියේ අස්වීමේ ලිපි නමැති කෙවිට භාවිතා කර ගෙන ය. වත්මන් ජනාධිපති තුමා ළග ඊට වඩා ෂුවර් බඩුවක් තිබේ. ඒ ෆයිල් ය.

දැන් ඉතින් පුළුවන් නම් ගාල කඩා ගෙන දුවපන් කො?

එහෙම කරන්න දැන් බැරි ය. ෆයිල් නොවන්නට ජාත්‍යන්තර කුමන්ත්‍රණය සාර්ථක වෙනවා ය. ෆයිල් කතාව කිව්වා විතර ය. කං කෙඳිරි ගගා හිටි අය හ්ම් කියන්නේ නැතිව සරෙන්ඩර් වුනේ ය. ෆයිල් ඒතරම් බලගතු ය.

මේ ෆයිල් වෙන කා ළග වත් නැත. තියෙන්නේ ජනාධිපතිතුමා ළග විතරක් විය යුතු ය. නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනවලට මේවා ලැබුනේ නම් ඒ ගොල්ලෝ ලැබෙන පරක්කුවෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ය. බැරි වෙලාවත් එහෙම වුනා නම් වෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුව වහන්න ය.

එහෙම වුනා නම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හා භෞමික අඛණ්ඩතාවයට කෙළ වෙනවා ය.

මේවා ජනාධිපතිතුමාගෙන් එහාට ගියේ නැත්තේ හොඳ වෙලාවට ය.

අප දැන් එකා මෙන් ජනාධිපතිතුමාට කිවයුත්තේ මේ ෆයිල් ඔය විදිහටම තියාගන්නා ලෙස ය.

තමන් ඒවා පාවිච්චි නොකරන බවට ජනපති දුන් පොරොන්දුවෙන්ම පෙනෙන්නේ එතුමාගේ සත්ගුණවත් බෝධිසත්ත්ව භාවය ය.

එතුමා අපේ ආයුෂත් අරගෙන මේ රට කුමන්ත්‍රණකාරයින්ගෙන් රැක ගන්නට ජිවත් වෙන්නට ඕනෑ ය. එතුමාට තුන් හෙලයේ කැමැත්ත ලැබේවා යි අපි ඉත සිතින් පතමු.

One thought on “ෆයිල් – File

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s