අපි නිදහස් ද? සුද්දාගෙන් නිදහස් ද?

koslanda land slide cartoon

ඇත්තටම අපි නිදහස් ද? සුද්දාගෙන් නම් නිදහස ලැබුනේ 1948 දී යැයි සමහරු කියති. සමහරු කියන්නේ ඒක සිදු වුනේ 1972 ජනරජ ව්‍යවස්ථාවෙන් බව ය. තව සමහරු නම් කියන්නේ අපට තවමත් සුද්දාට යටත්ව ඉන්නට සිදුව ඇති බව ය.

මට නම් හිතෙන්නේ එසේ ඉන්නට සිදුව ඇතැයි කියා නොව තවමත් සුද්දාට අප ඇත්තටම යටවී සිටින බව ය. අපේ රටට මොන දෙයක් වුනත් අපි තවමත් බණින්නේ සුද්දාට ය. එහෙම බැලුවහම සුද්දාට අපි යටත් ය. සුද්දාට මෙසේ කෙළවරක් නැතිව බණින්නේ ඇයි? ඌ අපේ සතුරා ය. අපේ සතුරාගේ මිතුරා ය. අපට විරුද්ධව කුමන්ත්‍රණය කරනවාට අමතරව ඌට වෙන වැඩක් තියෙන බවක් පේන්නට නැත.

එල්ටීටීය ඇති වුයේ 1980 වේ මුල් කාලයේ ය. ඒකේ වැරැද්ද අපේ නොවේ. සුද්දාගේ ය. එල්ටීටීය අපේ රට දෙකඩ කරන්නට සුද්දා ඇටවූ අට මගලකි.

අපේ රටේ මිනිසුන් මත්පැන් බොති. එ්වායේ කප් ගහති. වැරැද්ද සුද්දාගේ ය. අපි සිහි බුද්ධියෙන් හිටියොත් උන්ට වැඩක් දෙයි කියන බයට ඔය වහ ජරාව අපට පුරුදු කරන්නට ඇත.

අපේ රටේ මිනිසුන්ට නිදහස් නිවහල් චින්තනයක් නැත. වසර 66 ක් ඉකුත්වීත් බටහිර වහල් චින්තනයෙන් නිදහස් වන්නට අපට බැරිව තිබෙන්නේ සුද්දා නිසා ය. නිවහල් චින්තනයක් හදා ගන්නට බැරි ඒක ය. ඌ මොනවා හෝ ඉනාවක් අපට කවා තියෙන බව පෙනෙන්නට තියෙනවා ය.

අපේ රටේ කාම අපරාධ වැඩි වී ඇත. හිංසනය දරුණු ලෙස පැතිරී ඇත. වැරැද්ද සුද්දාගේ ය. උන් අපට කබල් චිත්‍රපටි පෙන්නා අපේ මනස දූෂණය කර ඇත. ඒ චිත්‍රපටි ගෙන්වන්නේ අප නොවේ. සුද්දාගේ ලෝකල් නියෝජිතයෝ ය. උන්ට ලෝකල් නියෝජිතයෝ වැහි වැහැලා ය. ඒකට වුනත් අපට බණින්නට තියෙන්නේ සුද්දාට ය.

ඇත්තටම අප අහිංසක ය. බෝපැලයක් තරම් අහිංසක ය. අහිංසක අප දූෂිත දේට යොදවා ඇත්තේ සුද්දා ය. එහෙම බැලුවහම සුද්දාට මොනවා කරත් මදි ය.

සිංගප්පූරුව මැලේසියාවෙන් වෙන් වුයේ අප සුද්දාගෙන් නිදහස ලැබුවාට වසර 15 ට පසු ය. එහෙත් සිංගප්පූරු වැසියන් සුද්දා සමහර අතින් පරදා ඉදිරියට ද ගොස් ඇත්තේ ය. උන් සුද්දන්ට බැණ බැණ සිටියේ නැත්තේ ඇයි? අඩු වශයෙන් මැලේසියාවට බැණ බැණ සිටියේ නැත්තේ ඇයි? ඒ උන්ගේ මෝඩකම ය. උන්ටත් තිබුනේ අපි වගේම සුද්දාට බැණ බැණ ඉන්න ය. නැත්නම් මැලේසියාවට බැණ බැණ ඉන්න ය. එහෙම කරා නම් අද වගේ නිස්සද්දව තමන්ගේ පාඩුවේ වැඩක් බලා ගෙන ඉන්නට උන්ට සිද්ද වෙන්නේ නැත. උන්ට හොද වැඩේ ය. අපි නම් ඒ මෝඩ කම් කරන්නේ නැත.

සුද්දාට එහෙම නිකම් යන්නට දෙන්නට අපට බැරි ය. අපි උන්ට බණින එක බණිනවා ය. දිගටම බණිනවා ය.  තව අවුරුදු සියයක් දෙසියයක් එහෙම බැණ බැණ ඉන්නට අපේ කල්පනාව තියෙනවා ය. සුද්දා මහ පල් මිනිහෙකි.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s